Support
agilewebsitedevelopment
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ


Ran4U’s Website Development Process

เราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ เราทำการค้นคว้า คัดสรร ปรับปรุง กระบวนการผลิตเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพสูง
โดยประยุกต์เอากระบวนการผลิต Software ใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่า
"Agile Software Development Process" มาใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ให้ลูกค้าของเรา

หลักคิดคือ Website นั้นถือว่าเป็น Software ประเภทหนึ่ง ดังนั้นเราสามารถนำกระบวนการพัฒนา Software มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเว็บไซต์ได้เป็นอย่างดี

Agile Software Development Process คืออะไร?
Agile เป็นแนวคิดและกระบวนการพัฒนา Software ที่ถูกคิดค้นขึ้นมาใหม่ เป็นวิธีการที่ถูกพิสูจน์มาแล้วว่า ทำให้สามารถพัฒนา Software ได้ดีกว่าวิธีการพัฒนาแบบเก่า โดยเน้นผลลัพธ์ของงานที่สามารถใช้ได้ดีจริง ตรงความต้องการของลูกค้า ได้ Software ที่นำไปใช้แล้วเห็นผล ไม่ใช้แค่ทำ Software ให้เสร็จเพื่อส่งมอบงานอย่างเดียว

ใครใช้ Agile?
ในปัจจุบันหลาย Software Development Team (ทีมนักพัฒนาโปรแกรม) ขององค์กรใหญ่ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้นำ Agile เข้าไปใช้อย่างต่อเนื่องในการพัฒนา Software อาทิเช่น Microsoft, Google, Amazon, Adobe, IBM, Logitech, SAP, NIIT Technologies, Merrill Lynch, Salesforce, Cisco, Honeywell, Ericsson, Philips, Intuit, Rebobank, BBC, British Telecom, CNN และองค์กรอื่น ๆ อีกมากมาย ดังนั้นคุณสามารถมั่นใจได้ว่า กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา (Ran4U) นั้นมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง มีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับองค์กรขนาดใหญ่ทั่วโลก

รายละเอียดของ Agile อย่างย่อ
1. ต้องทำให้ลูกค้าพึงพอใจกับการส่งมอบงานที่มีคุณภาพอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง
2. พร้อมรับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงท้าย ๆ ของการพัฒนาก็ตาม ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้ามีความได้เปรียบทางการแข่งขันมากที่สุด
3. ส่งมอบงานที่ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง (ส่งงานระบบแบบแยกย่อย จากระบบใหญ่เป็นการส่งมอบระบบเล็ก ๆ หลาย ๆ ส่วน) ตั้งแต่ทุก ๆ สัปดาห์ ไปจนถึงทุกๆเดือน ทั้งนี้เวลาโดยรวมจะต้องไม่ยาวนานเกินไป สำหรับเรา Ran4U นั้นมีการปรับปรุงให้การส่งมอบระบบย่อยสั้นลงเหลือเพียงแค่ทุก 2-3 วัน
4. บุคลากรที่เป็นผู้ใช้และบุคลากรที่พัฒนาระบบจะต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นโครงการ
5. สร้างแรงกระตุ้นให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี และคอยสนับสนุนความต้องการ รวมถึงต้องเชื่อใจในแต่ละตัวบุคคลว่าจะสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นได้ โดยใช้ศักยภาพสูงสุด
6. วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในทีมพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการ พูด คุย พบปะ และสนทนากันทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
7. ใช้ชิ้นงานย่อย (ซอฟท์แวร์ระบบย่อย) ที่ใช้งานได้เป็นตัววัดตัวแรกของความก้าวหน้าของโครงการ
8. เน้นการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป ทั้งผู้สนับสนุนโครงการ ผู้พัฒนา และผู้ใช้ จะต้องทำงานร่วมกันด้วยความก้าวหน้าแบบคงที่ ได้โดยมีข้อจำกัด น้อยที่สุด หรือ ไม่มีเลย
9. การใส่ใจและการติดตามเทคนิคที่ทันสมัยและการออกแบบที่ดีอย่างต่อเนื่องจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น
10. เน้นความเรียบง่าย ให้ถือว่างานที่ไม่เสร็จบางครั้งก็อาจเป็นข้อดีของโครงการในเรื่องความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ความต้องการ และการออกแบบที่ดีที่สุดเกิดขึ้นจากทีมงานพัฒนาที่มีการบริหารกันเอง ทีมงานพัฒนาจะต้องทบทวนตัวเองว่าจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้อย่างไรและ จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามข้อคิดเหล่านั้นตลอดเวลา

Consulting Agile Website Development Please Call 086-9064106

Back to Ran4U.com